Telefónne číslo

0948 290 025

Email

studio.rebella@gmail.com

Pilates cvičeniu sa venujem od r. 2010, v roku 2011 som absolvovala školenia Inštruktor pilates I. kvalifikačného stupňa. Vedeniu hodín pilates cvičenia sa venujem popri svojom zamestnaní, toho času sa venujem trom skupinám a jednému individuálnemu tréningu. Od absolvovania základného kurzu som absolvovala rôzne odborné praktické semináre týkajúce sa anatómie a fyziológie ako aj školení a kurzov zameraných na pilates cvičenie na podložke a reformeri

  • Pilates Mat Level 2-3
  • Pilates reformer Level 1
  • Pilates podložka s pomôckami
  • Pilates a bolesti chrbtice
  • Anatómia v pohybe a posturálna analýza
  • Pilates s pomôckami: flowing tone, thera band, pilates kruh a fitlopta

Som presvedčená, že aj pre Vás je pilates cvičenie to pravé 🙂