Telefónne číslo

0948 290 025

Email

studio.rebella@gmail.com

FYZIO vyšetrenie zahŕňa:

  • anamnestické vyšetrenie
  • inšpekčné a palpačné vyšetrenia
  • zisťovanie rozsahu pohybu
  • testovanie svalovej sily
  • vyšetrenie pohybových stereotypov

FYZIO rehabilitácia pre dospelého aj detského klienta:

Po založení karty a vstupnom vyšetrení je stanovený rehabilitačný plán a program. Rehabilitačno-relaxačné cvičenia sú upravené individuálne podľa každého klienta. Pod dozorom fyzioterapeutky sa naučíte správne cvičiť jednotlivé cviky a nemusíte sa báť, že ich cvičíte zle. Zostavu cvikov učíme postupne po pár cvikoch, ktoré zvládnete v domácom prostredí.

Pri každej ďalšej návšteve sú cviky kontrolované a dopĺňané o nové. Pri akýchkoľvek pochybnostiach nás môžete opätovne navštíviť.


Ponúkame tieto druhy fyzioterapie: