Telefónne číslo

0948 290 025

Email

studio.rebella@gmail.com

Nové kurzy začínajú v mesiaci APRÍL.
Prihlasovanie sa spusti v MARCI.